Zasady zgłaszania zmian lokatorskich.

Zmiany lokatorskie – zmiany wprowadzone są na wniosek i koszt Klienta w nabywanym przez niego lokalnym mieszkalnym/lokalu usługowym, w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej lub standardzie wykończenia lokalu mieszkalnego/lokalu usługowego określonym w załączniku do Umowy Przedwstępnej/Deweloperskiej w zakresie:

 • zmiany usytuowania ścian działowych lub ich likwidacji;
 • usytuowania drzwi wewnętrznych w lokalu oraz ich szerokość;
 • lokalizacji punktów oświetleniowych, wyłączników i gniazd elektrycznych oraz teletechnicznych (telefon, Internet i TV);
 • lokalizacji odbiorników mediów i sprzętu gospodarczego w kuchni (kuchnia gazowa/elektryczna, piekarnik elektryczny, lodówka, zlewozmywak, zmywarka).
 • lokalizacji odbiorników mediów w łazience (wanna, prysznic, umywalka, pralka, wc);
 • rozmieszczenia grzejników (w szczególności w kuchni, łazience i wc).

Zmiany lokatorskie nie mogą dotyczyć:

 • Konstrukcji budynku (przesunięcia oraz zmian grubości ścian nośnych, słupów konstrukcyjnych, podciągów itd.).
 • Przesunięcia pionów instalacyjnych (wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji).
 • Elewacji (rozmieszczenie, rozmiaru i stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad balkonów, zabudowy balkonów, tarasów i loggii).
 • Zmiany lokatorskie mogą dotyczyć tylko zmian w obrysie lokalu mieszkalnego.

Forma zgłoszenia zmian.

 • Zmiany lokatorskie zgłaszane są przez Klienta w formie pisemnego POROZUMIENIA o dokonanie zmian lokatorskich.
 • POROZUMIENIE o dokonanie zmian lokatorskich powinno zawierać opis proponowanych zmian oraz rysunki techniczne z naniesionymi zmianami.
 • POROZUMIENIE o dokonanie zmian lokatorskich wymaga akceptacji autora projektu.
 • Zgłoszone zmiany lokatorskie mogą wymagać opracowania dokumentacji zamiennej.

Termin zgłoszenia zmian.

 • Uzgodnień dotyczących zmian lokatorskich można dokonywać na zasadach i w terminach określonych podczas podpisywania Umowy Przedwstępnej/Deweloperskiej oraz w niniejszej informacji.
 • Termin uzgodnień i podpisania POROZUMIENIA do zmian lokatorskich oraz Aneksu do Umowy Przedwstępnej/Deweloperskiej nie może przekroczyć terminu określonego przez Kierownika Budowy.
 • Po akceptacji przez klienta zakresu prac oraz kosztów, zmiana kierowana jest do projektanta w celu wykonania projektu zamiennego.
 • Termin oraz koszt wykonania projektu zamiennego jest określany indywidualnie w zależności od zakresu zmian.
 • Zakres zgłaszanych zmian może spowodować przesunięcie terminu wydania lokalu w stosunku do terminu zawartego w Umowie.

Koszty poniesionych zmian.

 • Zmiany lokatorskie wykonywane są odpłatnie na podstawie podpisanego POROZUMIENIA.
 • Koszty projektu lub/i wykonania dokumentacji zamiennej pokrywa Klient.
 • Koszty wykonania zmian lokatorskich Klient zobowiązuje się pokryć najpóźniej do dnia odbioru lokalu mieszkalnego/usługowego.
 • W przypadku zadeklarowaniu przez Klienta zmian przy znaczącym zaawansowaniu prac na budowie, w wyniku których zmiany lokatorskie wiążą się np. z likwidacją już wybudowanych ścian działowych i innych wykonanych elementów kolidujących z nową aranżacją pomieszczeń koszt likwidacji już wykonanych elementów ponosi Klient.
 • W przypadku rezygnacji z wprowadzania zmian lokatorskich Klient pokrywa koszty zamówionych i wykonanych projektów.