Wasilków, Osiedle Lisia Góra

W zrealizowanych czterech etapach tego projektu powstało 1100 mieszkań.

Zespół mieszkaniowy powstał na bardzo intensywnie rozwijającym się w ostatnich latach osiedlu Bacieczki. Dla tych, którzy często wyjeżdżają poza miasto, szczególne znaczenie będzie miała przebiegająca w niewielkiej odległości obwodnica miasta zapewniająca szybki dostęp do dróg S8 i S19 oraz 65 i E67.

Zrealizowane budynki:
ul. Krucza 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 23, 25, 27, 67, 69, 71
ul. Żurawia 12, 14, 16, 18