Białystok, ul. KEN 3, 3A, 3B, 3C

W zrealizowanych czterech etapach tego projektu powstało 140 mieszkań.

Zespół mieszkaniowy powstał na bardzo intensywnie rozwijającym się w ostatnich latach osiedlu Bacieczki. Dla tych, którzy często wyjeżdżają poza miasto, szczególne znaczenie będzie miała przebiegająca w niewielkiej odległości obwodnica miasta zapewniająca szybki dostęp do dróg S8 i S19 oraz 65 i E67.