captcha

INFORMACJA O ADMINISTRATORACH TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:
Jednocześnie Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE („RODO”), informujemy, że:

1. Administratorami Państwa danych osobowych jest:
JAZ–BUD Sawicki Spółka komandytowa ul. Świętokrzyska 3, 15-843 Białystok NIP: 542-247-82-58

2. Cele przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach m.in. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych oraz oferowania naszych towarów i usług.

3. Podstawy prawne przetwarzania: przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie na mocy obowiązujących regulacji prawnych. Dotyczą one przede wszystkim: uzasadnionego interesu w celu oferowania naszych usług, Państwa zgody, zawartej umowy.\

4. Państwa dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania przez na nas obowiązków prawnych, wiążącej nas umowy, obowiązywania Państwa zgody lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane doradcom i podmiotom współpracującym z ww. Administratorami, w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych a także jak najlepszego wykonania usług na rzecz naszych klientów. W takiej sytuacji przestrzegamy najwyższych standardów ochrony danych osobowych, zapewniając poufność  i bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych informacji.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące regulacje prawne.

8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na: biuro@jaz-bud.pl